FAQ's

 • Wat berekent de interventie calculator?

  U kunt de interventie rekenmachine gebruiken om voorspellingen te doen binnen een bepaalde periode voor een bepaald aantal klanten, zodat u het effect van een gezamenlijke interventie kan zien. Deze effecten zijn berekend op basis van wetenschappelijk onderzoek. Per doelgroep, kunt u de volgende berekeningen op basis van een bepaald aantal klanten en een bepaalde periode te maken:

  - Voorspelling van een maximum-of realistisch resultaat van een interventie per categorie
  Dit stelt u in staat om te zien, bijvoorbeeld, hoeveel geld u bespaart in een maximum-of realistisch scenario met een gezamenlijke interventie voor de daklozen over de categorieën uitkeringen en bezoeken de huisarts zonder dat dit inclusief de kosten voor interventie.

  - Voorspelling van de totale kosten / baten
  Gebaseerd op een periode van 10 jaar en een totale kosten / baten-analyse, is het mogelijk om te zien in welke jaren de investeringen van de interventie is break-even.

  Soms weet je uit ervaring dat een interventie geeft een resultaat voor een bepaalde categorie, maar onderzoeksgegevens op deze zijn niet altijd beschikbaar. In dat geval kunt u een extra berekening te maken en in je eigen waarden invullen.

 • Voor wie is de interventie calculator?

  De interventie rekenmachine is gemaakt voor professionals die betrokken zijn bij de rehabilitatie van kansarmen, zoals: de gemeenten, de centrale overheid, onderwijs, woningcorporaties, energiebedrijven, etc.

 • Kan ik de interventie calculator ook gebruiken op mijn iPad?

  Ja, de interventie calculator werkt op PC en op iPad.
   

   

   

   

   
 • Werkt de interventie calculator in alle internet browsers?

  De interventie calculator werkt in Internet Explorer, Google Chrome en Firefox.

   
 • Waarom blijft de break-even-knop grijs?

  U kunt gebruik maken van het break-even-knop als u de 'toon grafiek' knop ingesteld op 'totale kosten / baten' en maak de berekening voor een periode van 10 jaar.

 • Waarom krijg ik niet alle categorieën te zien in het invoerveld van de aanvullende berekening?

  De aanvullende berekening kan worden gemaakt voor alle categorieën die wel van toepassing zijn op een doelgroep maar waarvoor geen onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. De resultaten uit onderzoek worden in de aanvullende berekening ook altijd getoond. Wanneer u in de eigen berekening wel een categorie aanvinkt maar geen waarde ingeeft, wordt deze post op " nul" gezet.

   

   
 • Waarom is het niet mogelijk voor mij om mijn eigen kosten in te voeren in de berekening per categorie?

  In deze berekening wordt het resultaat getoond zonder dat daarbij kosten voor de interventie
  zijn meegenomen. Wanneer u een totaal berekening wilt maken, met inachtneming van kosten,
  kiest u voor de kosten/baten totaal optie. In dat geval ziet u de totale kosten, de totale bruto
  baten, de totale netto baten en het resultaat per profiterende organisatie.

   
 • Kan ik mijn eigen categorien toe te voegen?

  Nee, u kunt uw eigen categorien niet toevoegen.

   
 • Kan ik mijn eigen categorieën toe te voegen?

  Nee, u kunt uw eigen categorieën toevoegen.

   
 • Hoe kan ik terug naar het beginscherm?

  Gebruik de home-knop om terug te keren naar het hoofdmenu.
  Alle invoervelden worden dan verwijderd.

   

Verklaring profiterende organisaties

 • Profiterende organisaties

  Profiteren organisaties zijn organisaties die profiteren van het herstel van multi-probleem cliënten. Het betreft niet alleen de gemeente, maar ook onderwijsinstellingen, energiebedrijven, woningcorporaties, verzekeraars en de centrale regering.
  Verzekeraars zijn beide zorgverzekeraars, profiteren van een daling van het gebruik van gezondheidszorg door de klanten, en verzekeringsmaatschappijen betalen voor materiële schade veroorzaakt door een deel van de multi-probleem cliënten (bijvoorbeeld smashing ramen).
  De categorie 'Rijk' is niet alleen de overheid, wat geld bespaart als klanten besteden minder tijd in de gevangenis bijvoorbeeld, of als de politie en de rechtbanken van minder vaak worden genoemd. Deze categorie omvat ook de samenleving als geheel, die ten goede komt indien bijvoorbeeld, jongeren beginnen met het verdienen betere lonen, omdat ze naar school gaan voor een langere periode van tijd.
  Onderwijsinstellingen omgaan met multi-probleem cliënten zullen meestal instellingen voor voortgezet onderwijs en middelbare beroepsonderwijs, waar multi-probleem jongeren naar school gaan.
  Vaak worden verschillende profiteren organisaties die al betrokken zijn bij gezamenlijke interventies om te helpen om multi-probleem cliënten vinden van een baan. Door het maken van de voordelen per begunstigde organisatie transparant, willen we laten zien dat niet alleen de gemeente, maar ook vele andere organisaties profiteren van het investeren in de begeleiding van multi-probleem cliënten.

Begrippenlijst

 • Begrippenlijst

  1. Break-even periode / jaar
  De break-even-punt, ook wel 'dode punt' of 'kritisch punt', is het punt waarbij de totale baten zijn gelijk aan de totale kosten en de winsten bedragen dus nul. De interventie calculator berekent het break-even punt op basis van een periode van 10 jaar. De berekening moet worden gebaseerd op een totale kosten / baten voorspelling. Het resultaat wordt weergegeven in een grafiek die aangeeft waartussen jaar de investering rendabel.

   

  2. prognose
  Voorspelling van het effect van een interventie

  3. scenario
  Beschrijving van mogelijke toekomstige gebeurtenissen. Het betekent dat de door de gebruiker voor zijn uitvoer in te stellen voorspelling. Wil de gebruiker om zijn output in een realistische vorm, een maximale vorm van beide te zien?

   

  4. realistisch scenario
  Hier kunt u zien hoeveel euro je zal waarschijnlijk besparen met de gezamenlijke interventie voor de doelgroep bepaald door jou.

   

  5. maximale scenario
  Hier kunt u zien hoeveel euro je bespaart op de meeste (het hoogst mogelijke bedrag) voor de doelgroep bepaald door jou.

  6. Toon grafiek
  Dit betekent dat de wijze waarop de resultaten moeten worden getoond.
  Dit is mogelijk per categorie of per totale kosten / baten (per begunstigde organisatie).

   

  7. Totaal netto-voordelen
  Dit zijn de totale opbrengsten minus de gemaakte kosten.

   

  8. Totale bruto uitkeringen
  Dit zijn de totale opbrengsten van waaruit de kosten nog niet zijn afgetrokken.