Onderbouwing interventie calculator

 

Hieronder treft u per doelgroep de onderbouwing aan, uitgesplitst in:

1.  De onderbouwing van de berekening van effecten

2.  De onderbouwing van de berekening van de bedragen

 

PDF jeugd effecten PDF ex-gedetinerden effecten PDF dak- en thuislozen effecten PDF alleenstaande ouders effecten PDF langdurig werklozen bedragen
PDF jeugd bedragen PDF ex-gedetineerden bedragen PDF dak- en thuislozen bedragen PDF allenstaande ouders bedragen PDF langdurig werklozen bedragen

 

Toelichting op de kolom 'hardheid':

De informatie die we hieronder opvoeren noemen we 'hard' als die gebaseerd is op precieze gegevens die direct betrekking hebben op onze doelgroep.
De informatie is 'onderbouwd' als die gebaseerd is op uitkomsten uit wetenschappelijk ondoerzoek dat betrekking heeft op een doelgroep die vergelijkbaar is met onze doelgroep. We spreken over een 'aanname' als we onvolodende gegevens gevonden hebbin die de situatie van onze doelgroep beschrijven. In deze gevallen zijn we uitgegan van de beste gegevens die we konden vinden, en hebben op basis van deze gegevens aannames gemakt over de situatie van onze doelgroep.

 

Wanneer u geinteresseerd bent in de manier waarop de berekening tot stand is gekomen, klikt u oop de volgende pdf:
PDF effecten berekening interventie

 

Voor het maken van de berekeningen zijn een aantal opmerkingen, uitgangsputen en een disclaimer geformuleered. Deze treft u in de volgender pdf aan:
PDF uitgangsputen